Czcionka: A A+ A++

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Wersja archiwalna zmieniona dnia 05.10.2015
Informacje publiczne będące w posiadaniu WOMP w Bydgoszczy, a nie publikowane na stronie Biuletynu będą udostępnione na wniosek osoby zainteresowanej zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dn. 06.09.2001 r. (Dz.U nr 112 poz. 1198, tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 782 z późn. zm.). Wniosek należy złożyć w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Ośrodka. Bieg sprawy rozpoczyna data wpływu wniosku do sekretariatu.
  
 
Udostępnienie informacji na wniosek następuje nie później niż 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli termin ten nie może być zachowany, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia wraz z podaniem nowego terminu udzielenia informacji nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Strona informacyjna na temat zasad uzyskiwania dostęp do pozostałych informacji publicznych (nie publikowanych w BIP). Strona obowiązkowa w każdym BIP.
 
Wniosek do pobrania (kliknij aby pobrać).
Pokaż metkę dokumentu Drukuj dokument 
Podpisał: Maria Chmara
Dokument z dnia: 05.10.2015
Dokument oglądany razy: 5 561
Opublikował: Maria Chmara
Publikacja dnia: 05.10.2015
 
Ukryj metkę dokumentu     Drukuj dokument