Czcionka: A A+ A++

Status prawny

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej wpisanym do:
  • rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego pod numerem: 000000002249
  • rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000001879
Organem założycielskim Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy jest Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Organem doradczym Dyrektora Ośrodka jest Rada Społeczna, która jest równocześnie organem inicjującym i opiniodawczym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Skład Rady Społecznej
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy:
 

- Krystyna Żejmo-Wysocka   przewodniczący, przedstawiciel Marszałka

- Tomasz Rega                  przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

- Adam Banaszak                 przedstawiciel Województwa Kujawsko-Pomorskiego

- Maciej Świątkowski            przedstawiciel Województwa Kujawsko-Pomorskiego

- Ryszard Kierzek                 przedstawiciel Województwa Kujawsko-Pomorskiego

- Krzysztof Kobiera               przedstawiciel Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pokaż metkę dokumentu Drukuj dokument 
Podpisał: Maria Chmara
Dokument z dnia: 02.09.2015
Dokument oglądany razy: 2 910
Opublikował: Maria Chmara
Publikacja dnia: 23.05.2017
 
Ukryj metkę dokumentu     Drukuj dokument