BIP
 
ptmp


                          

                                 

Cykl konferencji edukacyjnych:
Zdrowy powrót do pracy. Rola aktywnych instytucji publicznych
Spotkanie 6. – Bydgoszcz, 17 czerwca 2014


ZAPROSZENIE

Zapraszamy do Bydgoszczy w dniu 17 czerwca 2014 na debatę o zdrowiu w ramach cyklu:
Zdrowy Powrót do Pracy. Rola Aktywnych Instytucji Publicznych
Konferencję objął patronatem
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki

Konferencji patronują: NIZP/PZH ( Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego), CMKP (Centrum
Medycznego Kształcenia Podyplomowego), Instytut Medycyny Pracy, Konsultant Krajowy
w dziedzinie Zdrowia Publicznego, Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Pracy i ASPHER.

Samorząd terytorialny odgrywa ważną rolę w podejmowaniu efektywnych i realnych działań na rzecz poprawy zdrowia ludności. Dobra komunikacja i współpraca z interesariuszami systemu ochrony zdrowia na poziomie lokalnym pozwala na wypracowanie nowych rozwiązań lub koncepcji.
Promowanie dobrego zdrowia ludzkiego stanowi jeden z istotnych celów określonych w strategii Europa 2020.

W ostatnich latach przed organizatorami ochrony zdrowia pojawiły się nowe wyzwania, ważne zarówno dla zdrowia jak i dla zrównoważonego rozwoju regionów:
 •   Jak zapewnić funkcjonowanie w zdrowiu, umożliwiające pracę osobom w sile wieku?
 •   Jak ułatwić powroty do pracy osobom dotkniętym schorzeniami?
 •   Jak konstruować skuteczne i atrakcyjne programy zdrowotne?
 •   Jak włączyć interesariuszy systemu ochrony zdrowia w tworzenie i realizację kompleksowych strategii zdrowotnych?
Postaramy się odpowiedzieć na te pytania.
Spotkanie będzie impulsem do opracowania konkretnych projektów.
Termin: 17 czerwca 2014, godz. 10.00
Miejsce: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy, ul. Karłowicza 26


Spotkanie organizujemy we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem
Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.


Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. W przypadku braku możliwości uczestnictwa prosimy o delegowanie przedstawiciela.

Zgłoszenia: formularz na stronie www.ceestahc.org lub faks nr: 12 396 38 39,
e-mail: samorzady@ceestahc.org lub przekazać telefonicznie nr: 12 357 76 34.

Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org
Zapraszamy również na stronę www.ceestahc.org
Magdalena Władysiuk - Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC
Tomasz Jan Prycel - Koordynator Projektów Samorządowych


Spotkanie 6. – Bydgoszcz, 17 czerwca 2014
Termin: 17 czerwca 2014, godz. 10.00
Miejsce: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy,
ul. Karłowicza 26 (VI Piętro)


Agenda spotkania – część 1

Otwarcie Konferencji:  10:00 - 5 min.
Edward Hartwig, Wicemarszałek Województwa Kujawsko -Pomorskiego

10:05 - 15 min.
Choroby reumatyczne – skutki socjoekonomiczne ze szczególnym uwzględnieniem chorób o podłożu autoimmunologicznym
Sławomir Jeka; Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy;
Collegium Medicum Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

10:20 - 15 min.
Koszty Chorób Układu Kostno-Stawowego; Świadczenia w zakresie CHUK-S i IMIDs
Elżbieta Kasprowicz, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ

10:35 - 15 min
Aspekty ekonomiczne i społeczne chorób IMIDS w Polsce i na Świecie, absentyzm, prezentyzm, przedstawienie wniosków z projektu Fit4Work
Magdalena Władysiuk – Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC

Debata 10:50 - 30 min.

Przerwa kawowa 11:20 -15 min.

Agenda  – część 2

11:35 - 15 min.
Istota przywrócenia do sprawności i pracy ludzi w wieku produkcyjnym.
Wyzwania na przyszłość dla Zdrowia Publicznego
Ewa Kaczanowska-Burker, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy

11:50 - 15 min.
Czasowa niezdolność do pracy, prewencja rentowa oraz świadczenia rentowe spowodowane chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej jako problem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Krzysztof Bułkowski, Dyrektor Oddziału ZUS w Bydgoszczy

12:05 - 10 min.
Horyzonty medialne w aspekcie profilaktyki chorób układu kostno -stawowego
Katarzyna Marcysiak, TVP Oddział w Bydgoszczy

12:15 - 10 min.
Zdrowy Powrót do Pracy – szeroka koalicja interesariuszy. Konkurs dla studentów na program zdrowotny dotyczący chorób o podłożu
autoimmunologicznym
Tomasz Jan Prycel – Stowarzyszenie CEESTAHC

12:25 - 20 min.
Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
 •   wczesna diagnostyka
 •   samoświadomość pacjentów
 •   terapia i rehabilitacja
 •   rola zakładów pracy
 •   rola samorządów i innych instytucji publicznych
 •   rola ubezpieczyciela.

Poczęstunek 12:45
Planowany łączny czas trwania konferencji: ok. 3 godz.

========================================================================================================

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy

11-14 czerwca 2008 r. Opole - Jesenik

sprawozdanie

 

W dniach 11 – 14 czerwca 2008 r. miał miejsce XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy Opole – Jesenik, zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu.

Hasłem przewodnim Zjazdu była: „Zdolność do pracy – wczoraj, dziś i jutro”.

Referat programowy pt. „Nowe oblicze medycyny pracy – aktualne problemy, przyszłe rozwiązania” wygłosił ustępujący Prezes PTMP prof. dr hab. med. Ryszard Andrzejak, Rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Zwrócił uwagę na nowe obszary działalności w ochronie zdrowia pracujących związane z nowymi technologiami i warunkami pracy, w szczególności podkreślił wzrastające znaczenie nowych sposobów wykonywania pracy takich jak telepraca. Położył nacisk na konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych zarówno w ramach specjalizacji z medycyny pracy jak i kształcenia ustawicznego.

W sesjach tematycznych uczestnicy dyskutowali m.in. o problemach zatrudniania osób niepełnosprawnych, postępowaniu medyczno-prawnym w badaniach kierowców, orzecznictwie lekarskim w patologii związanej z wykonywaniem pracy i promocji zdrowia.

Z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy zgłoszono dwa doniesienia dotyczące miejsca specjalizacji z medycyny rodzinnej w ochronie zdrowia pracujących.

Zjazdowi towarzyszyło Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Medycyny Pacy.

Oddział Kujawsko – Pomorski reprezentowany był przez znaczącą grupę Delegatów, którymi byli:

            lek. Ewa Kaczanowska – Burker

            lek. Monika Kranz

            lek. Renata Bratz - Szymańska

            lek. Maciej Borowiecki

            lek. Edmund Mucha

            lek. Jerzy Adamski

W pracach Walnego Zgromadzenia Delegatów aktywnie uczestniczyli:

 • jako Sekretarz  lek. Ewa Kaczanowska – Burker,
 • jako Komisja Mandatowa: lek. Maciej Borowiecki, lek. Monika Kranz, lek. Edmund Mucha.

Wśród uchwał programowych przyjętych przez Walne Zgromadzenie znalazł się wniosek zgłoszony przez nasze środowisko o umieszczanie na łamach czasopisma „Medycyna Pracy” pytań testowych umożliwiających uzyskanie punktów edukacyjnych.

Do Zarządu Głównego PTMP kadencji 2008 – 2012 z naszego Oddziału zostali wybrani:

lek. Ewa Kaczanowska – Burker (największa liczba głosów)

Przewodnicząca Zarządu Oddziału PTMP w Bydgoszczy

Lek. Maciej Borowiecki

członek Zarządu Oddziału PTMP w Bydgoszczy

Do Głównej Komisji Rewizyjnej z naszego Oddziału został wybrany:

                   Lek. Edmund Mucha

członek Zarządu Oddziału PTMP w Bydgoszczy.

Walnemu Zgromadzeniu delegatów towarzyszyła szczególnie miła dla naszego środowiska uroczystość. Za aktywną działalność na rzecz Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy otrzymali:

 • godność Członka Honorowego PTMP
                – dr n. med. Maciej Borowiecki,
                   zasłużony członek Zarządu Oddziału PTMP w Bydgoszczy oraz Zarządu Głównego,
                   wieloletni Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy


 • Medale Honorowe PTMP:
                - dr n. med. Maria Karczewska,
                  zasłużony członek Zarządu Oddziału PTMP w Bydgoszczy, wieloletni Kierownik Poradni Chorób

                  Zawodowych Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy

  - lek. Edmund Mucha,
    zasłużony członek Zarządu Oddziału PTMP w Bydgoszczy, Starszy Asystent Wojewódzkiego Ośrodka
    Medycyny Pracy w Bydgoszczy.

Przyznanie tak zaszczytnych wyróżnień jest wyrazem uznania dla całego Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTMP, postrzeganego jako jeden z najaktywniejszych w kraju.

 

Nowym Prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy została wybrana dr n. med. Ewa Wągrowska-Koski, Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny pracy, pracownik naukowy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Funkcję I Wiceprezesa powierzono lek. Ewie Kaczanowskiej-Burker, Konsultantowi Wojewódzkiemu w dziedzinie medycyny pracy dla województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 
 
# # #

 
Liczba odsłon 931323 od 01.03.2008 r.  |  Wszelkie prawa zastrzeżone 1999 - 2018 © - WOMP Bydgoszcz  |  Projekt i wykonanie - ZUE we współpracy z WOMP Bydgoszcz  |  Logowanie