BIP
 
aktualności
 
16.02.2024  
  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2024 r. w zakresie badań lekarskich:  kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, a także niepełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe i niepełnoletnich słuchaczy tych kursów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia  kandydatów do szkół ponadpodstawowych, uczniów tych szkół oraz niepełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe i niepełnoletnich słuchaczy tych kursów, dla których podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym (szczegóły w zakładce "PRZETARGI I KONKURSY")
11.01.2024  
  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy przypomina o obowiązku sprawozdawczości rocznej za 2023 r.: MZ-35A lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących oraz MZ-35B podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami. Sprawozdania w 2024 r. z danymi za rok 2023 przekazujemy drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 02.03.2024 r. Szczegółowe informacje w zakładce: „warto wiedzieć”.
11.05.2023  
  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2023 r. w zakresie badań lekarskich:  kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, a także niepełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe i niepełnoletnich słuchaczy tych kursów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia  kandydatów do szkół ponadpodstawowych, uczniów tych szkół oraz niepełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe i niepełnoletnich słuchaczy tych kursów, dla których podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym na terenie powiatów nakielskiego i tucholskiego oraz miasta Bydgoszczy (szczegóły w zakładce "PRZETARGI I KONKURSY OFERT")
11.04.2023  
  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2023 r. w zakresie badań lekarskich:  kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, a także niepełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe i niepełnoletnich słuchaczy tych kursów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia  kandydatów do szkół ponadpodstawowych, uczniów tych szkół oraz niepełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe i niepełnoletnich słuchaczy tych kursów, dla których podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym (szczegóły w zakładce "PRZETARGI I KONKURSY OFERT")
05.01.2023  
  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy przypomina o obowiązku sprawozdawczości rocznej za 2022 r.: MZ-35A lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących oraz MZ-35B podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami. Sprawozdania w 2023 r. z danymi za rok 2022 przekazujemy drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 02.03.2023 r. Szczegółowe informacje w zakładce: „warto wiedzieć”.
13.01.2022  
  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy przypomina o obowiązku sprawozdawczości rocznej za 2021 r.: MZ-35A lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących oraz MZ-35B podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami. Sprawozdania w 2022 r. z danymi za rok 2021 przekazujemy drogą elektroniczną. Druki sprawozdań do wykorzystania wg wzoru z roku ubiegłego (rok 2021 z danymi za rok 2020) oraz instrukcje wypełniania sprawozdań są dostępne na stronie Ośrodka w zakładce: „warto wiedzieć/druki do pobrania”.
07.04.2021  
  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2021 r. w zakresie badań lekarskich:  kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, a także niepełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe i niepełnoletnich słuchaczy tych kursów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia  kandydatów do szkół ponadpodstawowych, uczniów tych szkół oraz niepełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe i niepełnoletnich słuchaczy tych kursów, dla których podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym (szczegóły w zakładce "PRZETARGI I KONKURSY OFERT")
05.01.2021  
  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy przypomina o obowiązku sprawozdawczości rocznej za 2020 r.: MZ-35A lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących oraz MZ-35B podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami. Sprawozdania w 2021 r. z danymi za rok 2020 przekazujemy drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje w zakładce: „warto wiedzieć”, wzory sprawozdań oraz instrukcje ich wypełnienia są dostępne na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w zakładce: „projekty/statystyka/formularze” oraz na stronie Ośrodka w zakładce: „warto wiedzieć/druki do pobrania”.
26.11.2020  
  Raport o sytuacji finansowo-ekonomicznej 2019 r. do pobrania tutaj kliknij tutaj aby pobrać .
09.04.2020  
  Ponowny konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2020 r. na terenie powiatów nakielskiego i tucholskiego w zakresie badań lekarskich:  kandydatów do szkół ponadpodstawowych, uczniów tych szkół oraz niepełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe i niepełnoletnich słuchaczy tych kursów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia  kandydatów do szkół ponadpodstawowych, uczniów tych szkół oraz niepełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe i niepełnoletnich słuchaczy tych kursów, dla których podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym (szczegóły w zakładce "PRZETARGI I KONKURSY OFERT")
18.03.2020  
  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2020 r. w zakresie badań lekarskich:  kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, a także niepełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe i niepełnoletnich słuchaczy tych kursów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia  kandydatów do szkół ponadpodstawowych, uczniów tych szkół oraz niepełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe i niepełnoletnich słuchaczy tych kursów, dla których podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym (szczegóły w zakładce "PRZETARGI I KONKURSY OFERT")
09.01.2020  
  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy przypomina o obowiązku sprawozdawczości rocznej za 2019 r.: MZ-35A lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących oraz MZ-35B podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami. Sprawozdania w 2020 r. z danymi za rok 2019 przekazujemy drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje w zakładce: „warto wiedzieć”, wzory sprawozdań oraz instrukcje ich wypełnienia są dostępne na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w zakładce: „projekty/statystyka/formularze” oraz na stronie Ośrodka w zakładce: „warto wiedzieć/druki do pobrania”.
01.09.2019  
  Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu ponawia zapytanie w procesie szacowania wartości zamówienia w sprawie naboru lekarza uprawnionego do przeprowadzenia kontroli w zakresie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawania orzeczeń lekarskich. Po więcej informacji kliknij tutaj.
28.05.2019  
  Harmonogram spotkań związanych z Internetowym Kontem Pacjenta oraz e-receptą i e-skierowaniami. Kliknij tutaj aby pobrać.
19.04.2019  
  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2019 r. w zakresie badań lekarskich: * kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, a także niepełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe i niepełnoletnich słuchaczy tych kursów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, * kandydatów do szkół ponadpodstawowych, uczniów tych szkół oraz niepełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe i niepełnoletnich słuchaczy tych kursów, dla których podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym (szczegóły w zakładce "PRZETARGI I KONKURSY OFERT")
06.03.2019  
  WOMP unieważnia przetarg na termomodernizację budynku (dotyczy nr sprawy: WOMP-DA-3701-1-2018). Szczegóły w zakładce/menu "PRZETARGI I KONKURSY" (w wynikach dotyczących ww. nr sprawy) lub bezpośrednio do pobrania tutaj kliknij tutaj aby pobrać . Jednocześnie informujemy, że wkrótce zostanie wszczęte kolejne postępowanie przetargowe na termomodernizację.
19.04.2018  
  Ponowny konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2018 r. w zakresie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, a także niepełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe i niepełnoletnich słuchaczy tych kursów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia na terenie powiatów nakielskiego i tucholskiego (szczegóły w zakładce "PRZETARGI I KONKURSY OFERT")
23.03.2018  
  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2018 r. w zakresie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, a także niepełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe i niepełnoletnich słuchaczy tych kursów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (szczegóły w zakładce "PRZETARGI I KONKURSY OFERT")
04.01.2018  
  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy przypomina o obowiązku sprawozdawczości rocznej za 2017 r.: MZ-35A lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących oraz MZ-35B podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami. Sprawozdania w 2018 r. z danymi za rok 2017 przekazujemy wyłącznie drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje w zakładce: „warto wiedzieć”, wzory sprawozdań oraz instrukcje ich wypełnienia są dostępne na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w zakładce: „statystyka/formularze” (https://www.csioz.gov.pl/statystyka/formularze/) oraz na stronie Ośrodka w zakładce: „warto wiedzieć/druki do pobrania”.
09.10.2017  
  Ogłoszenie Konkursu na Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku. Dodatkowe Informacje można uzyskać w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku pod nr tel. 583268266.
18.04.2017  
  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2017 r. w zakresie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, a także niepełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe i niepełnoletnich słuchaczy tych kursów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia na terenie powiatu nakielskiego (szczegóły w zakładce "PRZETARGI I KONKURSY OFERT").
27.03.2017  
  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2017 r. w zakresie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, a także niepełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe i niepełnoletnich słuchaczy tych kursów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (szczegóły w zakładce "PRZETARGI I KONKURSY OFERT")
05.01.2017  
  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy przypomina o obowiązku sprawozdawczości rocznej za 2016 r.: MZ-35A lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących oraz MZ-35B podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami. Szczegółowe informacje w zakładce: „warto wiedzieć”, wzory sprawozdań w zakładce: „druki do pobrania”.
30.05.2016  
  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2016 r. w zakresie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, a także niepełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe i niepełnoletnich słuchaczy tych kursów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia na terenie powiatów: nakielskiego i tucholskiego (szczegóły w zakładce "PRZETARGI I KONKURSY OFERT")
10.05.2016  
  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2016 r. w zakresie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, a także niepełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe i niepełnoletnich słuchaczy tych kursów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (szczegóły w zakładce "PRZETARGI I KONKURSY OFERT")
10.02.2016  
  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy zawiadamia o kursie kwalifikacyjnym dla pielęgniarek i lekarzy pt." OCHRONA ZDROWIA PRACUJĄCYCH " organizowanym przez NZOZ OMNI-MED Zofia Stojak w Białymstoku.Kurs rozpocznie się 5 marca 2016 r. Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje o szkoleniu znajdują się na stronie internetowej www.omni-med.pl .
04.01.2016  
  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy przypomina o obowiązku sprawozdawczości rocznej MZ-35A lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących oraz MZ-35B podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami. Szczegółowe informacje w zakładce: „warto wiedzieć”, wzory sprawozdań w zakładce: „druki do pobrania”.
01.04.2015  
  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2015 r. w zakresie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, a także niepełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe i niepełnoletnich słuchaczy tych kursów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (szczegóły w zakładce "PRZETARGI I KONKURSY OFERT")
17.11.2014  
  Informacja dla lekarzy wykonujących badania kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów (szczegóły w zakładce: "WARTO WIEDZIEĆ").
15.09.2014  
  Instytut Medycyny Pracy w Łodzi organizuje kurs uzupełniający - "Nowe zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców" , który odbędzie się w dniu 25 września 2014 r.
02.09.2014  
  Informujemy, że Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni działający w strukturach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zamierza realizować kurs dla lekarzy ubiegających się o uprawnienia do orzekania o zdolności do pracy w zakresie medycyny morskiej, tropikalnej i hiperbarycznej (lit. T). Planowany termin kursu: 13 – 18 października 2014 r. Kontakt: mimmit@gumed.edu.pl, nr telefonu 58 3491704.
01.08.2014  
  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje , że pacjentów laryngologicznych w ramach NFZ przyjmuje na bieżąco . Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje ,że posiada Pachymetr i poleca usługi okulistyczne w tym zakresie .
24.07.2014  
  Informacja z Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego >>> Lekarze posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców są zobowiązani do wymiany treści pieczęci zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.07.2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. RP poz. 949) z dotychczasowym numerem wpisu do ewidencji lekarzy prowadzonej przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
21.07.2014  
  Od 20 lipca obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.07.2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. RP poz. 949).
21.07.2014  
  Od 20 lipca obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08.07.2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. RP poz. 937).
23.04.2014  
  Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy zawiadamia o tym, iż konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie badań kandydatów do szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, a także niepełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe i niepełnoletnich słuchaczy tych kursów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia na terenie powiatu nakielskiego w odniesieniu do szkół w tym powiecie, na okres od 28 kwietnia do 31 grudnia 2014 r. nie został rozstrzygnięty. Nie wpłynęła żadna oferta. W zaistniałej sytuacji i w zamiarze zapewnienia w/wym. świadczeń Dyrektor Ośrodka, po wcześniejszym uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, postanowił o objęciu opieką profilaktyczną kandydatów do szkół i uczniów z terenu powiatu nakielskiego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy.
22.04.2014  
  Z olbrzymim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 18 kwietnia 2014 r. odeszła od nas Śp. Dr n. med. Ewa Wągrowska- Koski Konsultant Krajowy w dziedzinie w medycyny pracy Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy Żegnamy wspaniałego Człowieka - ogromnej wiedzy, mądrości i życzliwości. Łączymy się w bólu z Rodziną Zmarłej oraz najbliższymi Współpracownikami. Ewa Kaczanowska - Burker Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy Kujawsko – Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy
09.04.2014  
  Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2014 roku w zakresie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, a także niepełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe i niepełnoletnich słuchaczy tych kursów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. (szczegóły: PRZETARGI I KONKURSY - wynik dot. w/wym. konkursu).
26.03.2014  
  Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2014 r. w zakresie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, a także niepełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe i niepełnoletnich słuchaczy tych kursów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. (Szczegóły zakładka: "PRZETARGI I KONKURSY")
04.02.2014  
  Informujemy lekarzy przygotowujących sprawozdania roczne z zakresu medycyny pracy w ramach indywidualnych praktyk zawodowych, że SSRMZ przypisuje do indywidualnego portalu sprawozdawczego danej praktyki sprawozdanie MZ35B, którego w ramach gabinetu nie należy wypełniać. Sprawozdanie MZ35B wypełniają tylko podmioty lecznicze („po staremu” NZOZ-y i SPZOZ-y).
27.01.2014  
  Informujemy, że dla lekarzy prowadzących działalność w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej będzie możliwość dokonania w Ośrodku rejestracji do Systemu Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (szczegóły zakładka: „warto wiedzieć"). Wyznaczone terminy to: 4, 6, 11 i 13 lutego w godzinach 10.00 – 12.00. Zainteresowanych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie: tel. 52 3419465, 3419471; fax 523400205; e-mail metorg@womp.bydgoszcz.pl. Potrzebne dane to: numeru prawa wykonywania zawodu, numeru NIP i REGON praktyki albo numer wpisu do rejestru praktyk zawodowych prowadzonego przez Izbę Lekarską.
24.01.2014  
  Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami w ustawie z dn. 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy / Dz. U. z 2004 r. nr 125 poz. 1317 z późn. zm./, wprowadzonymi ustawą z dn. 06.12.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw / Dz.U. z 2014 poz. 7 art. 2/, badania pełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych nie będą finansowane z budżetu Samorządu Województwa. Zapis art.21a zmienionej ustawy z dn. 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy / Dz. U. z 2004 r. nr 125 poz. 1317 z późn. zm./ stanowi:„ Pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki”. W związku z powyższym w skierowaniach na badania oceniające możliwość podjęcia lub kontynuowania praktycznej nauki zawodu ,podczas której występują czynniki szkodliwe , uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia ,należy wyraźnie określać , czy badanie dotyczy: • kandydata do szkoły ponadpodstawowej lub wyższej, ucznia takiej szkoły lub studenta • kandydata na kwalifikacyjne kursy zawodowe lub słuchacza kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Wzór skierowania w zakładce: „warto wiedzieć – druki do pobrania”.
16.01.2014  
  Sprawozdawczość roczna MZ-35B za 2013 r. szczegóły w zakładce: "warto wiedzieć".
16.01.2014  
  Sprawozdawczość roczna MZ-35A za 2013 r. szczegóły w zakładce: "warto wiedzieć".
07.01.2014  
  Od 1 stycznia obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Aktualnie wymagane formularze orzeczenia lekarskiego, orzeczenia psychologicznego oraz oświadczenia dostępne są w zakładce: "warto wiedzieć - druki do pobrania".
09.07.2013  
  Informujemy, że w ramach Projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo-płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+) ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworowe układu moczowo-płciowego)” jest organizowane w Hotelu Brzoza w Brzozie pod Bydgoszczą (www.hotelbrzoza.pl) w dniach 06–07.09.2013 r. szkolenie. W szkoleniu mogą uczestniczyć lekarze służby medycyny pracy, którzy w takim szkoleniu jeszcze nie uczestniczyli. Zachęcamy do udziału, który z pewnością wpłynie na lepszą profilaktykę chorób nowotworowych układu moczowo-płciowego w naszym regionie.
11.06.2013  
  Zapytanie ofertowe Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy prosi o przedstawienie oferty zabezpieczenia systemów operacyjnych (Windows XP, Windows 7) i sieci informatycznej w kompleksowe rozwiązanie antywirusowe. Oferta powinna obejmować cenę netto i brutto licencji dla ochrony serwera i 75 stacji roboczych (tj. koszt jednorazowego zakupu, ew. instalacji i serwisu oraz odnawiania licencji rozwiązania ochronnego). Prosimy także - jeśli prowadzicie Państwo działalność w tym zakresie, o przedstawienie oferty przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa wewnętrznej sieci informatycznej ośrodka (bezpieczeństwo danych w ujęciu ustawy o ochronie danych osobowych). Oferty prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: metorg@womp.bydgoszcz.pl w terminie do 28 czerwca br. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi oferentami. lek. Ewa Kaczanowska – Burker Dyrektor WOMP
12.04.2013  
  Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy informuje, że konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2013 roku w zakresie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia na terenie powiatu nakielskiego w odniesieniu do szkół w tym powiecie nie został rozstrzygnięty - nie wpłynęła żadna oferta (szczegóły: PRZETARGI I KONKURSY - wynik dot. w/wym. konkursu).
02.04.2013  
  XV JUBILEUSZOWA KONFERENCJA NAUKOWA Bydgoszcz 9 kwiecień 2013 rok Sala Konferencyjna Okregowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy ul. Pl. Piastowski 4a ( 10:00 ), szczegóły w zakładce AKTUALNOŚCI -> SZKOLENIA (dla lekarzy)
29.03.2013  
  Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2013 roku w zakresie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (szczegóły: PRZETARGI I KONKURSY - wynik dot. w/wym. konkursu).
26.03.2013  
  WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W BYDGOSZCZY ORGANIZUJE DNIA 16 KWIETNIA 2013 r. "DNI OTWARTE" DLA PROFESJONALNYCH UŻYTKOWNIKÓW GŁOSU. W godzinach 8:00-13:00 zpraszamy osoby z zaburzeniami ze strony narządu głosu do gabinetu laryngologicznego (pokój 507 - V pietro) bez rejestracji. Adres: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy ul. Karłowicza 26 lek. Ewa Kaczanowska-Burker p.o.Dyrektora
13.01.2013  
  MZ-35A za 2012: sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących (szczegóły: WARTO WIEDZIEĆ; druk sprawozdawczy do pobrania w zakładce: DRUKI DO POBRANIA)
13.01.2013  
  MZ-35B za 2012: sprawozdanie z działalności podmiotu leczniczego realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami (szczegóły: WARTO WIEDZIEĆ; druk sprawozdawczy do pobrania w zakładce: DRUKI DO POBRANIA)
28.09.2012  
  Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy dokonał wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty na szczepionkę p/grypie na sezon 2012/2013 zaproponowanej przez Hurtownię PGF URTICA Sp. z o.o. (szczepionka Vaxigrip firmy Sanofi-Pasteur).
21.09.2012  
  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy informuje zainteresowane firmy farmaceutyczne o możliwości składania ofert na szczepionki przeciw zachorowaniom na grypę na sezon 2012/2013 do dnia 27.09.2012 r.
19.04.2012  
  Zaproszenie do podjęcia inicjatyw na rzecz podnoszenia zdrowotności pracowników (szczegóły: WARTO WIEDZIEĆ).
22.08.2011  
  Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących” (szczegóły: WARTO WIEDZIEĆ)
20.06.2011  
  Szczepionka p/grypie na sezon 2011/2012 została wybrana. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy dokonał wyboru oferty zaproponowanej przez Hurtownię Prosper S.A na szczepionkę p/grypie na sezon 2011/2012 (szczepionka Vaxigrip).
20.05.2011  
  W związku ze zbliżającym się sezonem szczepień przeciw zachorowaniom na grypę Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy informuje zainteresowane firmy farmaceutyczne o możliwości składania ofert na szczepionki do dnia 10.06.2011 r.
29.07.2010  
  Sekcja Organizacji Szkolenia Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi organizuje w dniu 01października 2010 r. kurs pt: "Dokumentacja badań psychologicznych w zakresie orzecznictwa o zdolności do pracy w świetle obowiązujących przepisów prawa" (szczegóły: WARTO WIEDZIEĆ)
03.07.2009  
  Od 3 lipca obowiązują nowe przepisy dotyczące chorób zawodowych: Kodeks pracy - zmiany z dnia 22.05.2009 r. opublikowane w Dz.U. Nr 99 poz. 825 oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.06.2009 r. w sprawie chorób zawodowych: Dz.U. Nr 105 poz. 869 (szczegóły: WARTO WIEDZIEĆ)
02.01.2009  
  Informujemy, że w dn. 27.12.2008 r. weszła w życie ustawa z dn. 17.10.2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy: Dz. U. nr 220 poz. 1416 (szczegóły: WARTO WIEDZIEĆ).
02.01.2009  
  WOMP zaprasza do współpracy w zakresie diagnostyki obrazowej. Oferujemy wysokiej jakości świadczenia po atrakcyjnych cenach. Uzyskaliśmy wszystkie niezbędne świadectwa i zaświadczenia dopuszczające posiadany aparat do eksploatacji. Wdrożyliśmy system zarządzania jakością ISO również w odniesieniu do realizacji zadań w tym zakresie (szczegóły: REJESTRACJA / PRACOWNIA RTG).
 
Liczba odsłon 1827272 od 01.03.2008 r.  |  Wszelkie prawa zastrzeżone 1999 - 2024 © - WOMP Bydgoszcz  |  Projekt i wykonanie - ZUE we współpracy z WOMP Bydgoszcz  |  Logowanie