Czcionka: A A+ A++

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Informacje publiczne będące w posiadaniu WOMP w Bydgoszczy, a nie publikowane na stronie Biuletynu będą udostępnione na wniosek osoby zainteresowanej zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dn. 06.09.2001 r. (Dz.U nr 112 poz. 1198, tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 782 z późn. zm.; tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz.1764 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej). Wniosek należy złożyć w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Ośrodka. Bieg sprawy rozpoczyna data wpływu wniosku do sekretariatu.
  
 
Udostępnienie informacji na wniosek następuje nie później niż 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli termin ten nie może być zachowany, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia wraz z podaniem nowego terminu udzielenia informacji nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Strona informacyjna na temat zasad uzyskiwania dostęp do pozostałych informacji publicznych (nie publikowanych w BIP). Strona obowiązkowa w każdym BIP.
 
Wniosek do pobrania (kliknij aby pobrać).


Raport o sytuacji finansowo-ekonomicznej za 2020r. (kliknij aby pobrać)

Raport o sytuacji finansowo-ekonomicznej za 2021r. (kliknij aby pobrać)

Raport o sytuacji finansowo-ekonomicznej za 2022r. (kliknij aby pobrać)

Raport o sytuacji finansowo-ekonomicznej za 2023r. (kliknij aby pobrać)

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (kliknij aby pobrać)

Pokaż metkę dokumentu Drukuj dokument 
Podpisał: Maria Chmara
Dokument z dnia: 05.10.2015
Dokument oglądany razy: 9 606
Opublikował: Elżbieta Siemianowska
Publikacja dnia: 29.05.2024
 
Ukryj metkę dokumentu     Drukuj dokument