BIP
 
o firmie

 
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej wpisanym do rejestru:
  • podmiotów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego pod numerem: 000000002249
  • stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000001879
 
Liczba odsłon 1590053 od 01.03.2008 r.  |  Wszelkie prawa zastrzeżone 1999 - 2022 © - WOMP Bydgoszcz  |  Projekt i wykonanie - ZUE we współpracy z WOMP Bydgoszcz  |  Logowanie