BIP
 
rejestracja

UWAGA!!! WAŻNE!!!

BADANIA UCZNIÓW!!!

- Uczeń  zgłasza się na badanie z rodzicem lub opiekunem prawnym posiadającym upoważnienie  
( 1 osoba towarzysząca)
Na badania trzeba zabrać:

 •  skierowanie/skierowania wystawione przez szkołę oraz dokument tożsamości ze zdjęciem


 • dokumentację medyczną z leczenia, jeśli było prowadzone (szpitalne, specjalistyczne, ambulatoryjne)

  • w przypadku padaczki opinię leczącego neurologa łącznie z aktualnym badaniem eeg
  ----------------------------

  W związku z trwającą pandemią koronawirusa  SARS-CoV-2 w celu ograniczenia szerzenia się zakażenia i  zachowania  reżimu sanitarnego prowadzimy rejestrację :

  TELEFONICZNĄ - tel. 52-341-94-70 w godz. 8:00-13:00

  lub

  OSOBISTĄ   w godz. 7:00-14:00


  --------------------------------------------  Informujemy, że

         PORADNIA LARYNGOLOGICZNA przyjmuje na bieżąco pacjentów w ramach  kontraktu z NFZ również w formie TELEPORADY

       tel. 52-341-94-06       ------------------------------------------------------

        Wykonujemy testy p/c IgM / IgG  COVID-19

       w cenie 50 zł

               LABORATORIUM- tel. 52-341-94-80

                       -----------------------------------------------------------


     Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy jest  czynny w godz. 7:00-14:30


  -----------------------------------------------------------------------

  Od 1 stycznia 2021r. nie prowadzimy działalności poradni       okulistycznej w ramach kontraktu z NFZ!!!


  -----------------------------------------------------------------------

  UWAGA!!!

               Na terenie Ośrodka  pacjentów obowiązuje zachowanie
           bezpiecznego odstępu oraz  stosowanie własnych długopisów
                       i środków ochrony osobistej ( maseczek).

  -----------------------------------------------------------------------

  W związku z trwającą pandemią koronawirusa  SARS-CoV-2 w celu ograniczenia szerzenia się zakażenia i  zachowania  reżimu sanitarnego:

  PROWADZIMY  REJESTRACJĘ DROGĄ TELEFONICZNĄ

  tel. 52-341-94-70 w godz. 8:00-13:00

  -----------------------------------------------------------------------

  WYKONUJEMY  BADANIA NIEZBĘDNE, WYMAGANE PRZEPISAMI PRAWA

  LICZBA PRZYJĘTYCH OSÓB BĘDZIE LIMITOWANA!!!

  PROSIMY O PRZESTRZEGANIE DATY  WYZNACZONEJ WIZYTY!!!

  -----------------------------------------------------------------------

        

  PROWADZIMY  DZIAŁALNOŚĆ:


  - Poradni Chorób Zawodowych - wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej 

   tel. 52 341-94-74

  w zakresie:

  -odwołań od treści orzeczeń lekarskich,

  -rozpatrywania spraw z patologii zawodowej,

  -badań lekarskich i psychologicznych KIEROWCÓW skierowanych decyzją STAROSTY lub PREZYDENTA MIASTA


  -----------------------------------------------------------------------


  - Pracowni RTG - bez konieczności uprzedniej rejestracji telefonicznej

  od poniedziałku do czwartku w godz. 700 - 1400

    tel. 52-341-94-13

  -----------------------------------------------------------------------

    -  Pracowni Badań Wibracyjnych  - dla podmiotów zewnętrznych po uprzedniej rejestracji telefonicznej

  tel. 52-341-95-25

  -----------------------------------------------------------------------

           - Pracownia Fizjoterapii - tel. 52-341-94-51

                 Rejestracja na  zabiegi odbywa się wyłącznie telefonicznie

             

  WAŻNE !

  Pacjent  przychodzi na zabiegi na WYZNACZONĄ GODZINĘ,

  posiada wymagane  środki ochrony osobistej tzn. MASECZKĘ NA NOS I

  USTA, RĘKAWICZKI ,RĘCZNIK JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, długopis do

  wypełnienia ankiety oraz przygotowane na kartce numery PESEL  i telefonu.

  Prosimy przynieść  2 opakowania gazy o wymiarach 1 m2.


  -----------------------------------------------------------------------

           NIECZYNNA JEST PRACOWNIA SPIROMETRII I INHALATORIUM !!!

  -----------------------------------------------------------------------

  Ośrodek otwieramy o godzinie 7:00 z pomiarem temperatury przy wejściu.

  Prosimy o bezwzględne zakrywanie ust i nosa.

   

  Osoby z objawami infekcji / kaszel, katar, duszność , podwyższona temperatura

  ciała/ prosimy o stosowanie się do zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego .

  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  WAŻNE!!!

  • uczeń zgłasza się na badanie z rodzicem lub opiekunem prawnym posiadającym upoważnienie   ( 1 osoba towarzysząca)
  • na badanie lekarskie należy zabrać: 
   • skierowanie/skierowania wystawione przez szkołę
   • dokument tożsamości 
   • dokumentację medyczną z leczenia, jeśli było prowadzone (szpitalne, specjalistyczne, ambulatoryjne)
   • aktualna opinię leczącego neurologa łącznie z aktualnym badaniem eeg w przypadku padaczki
  ==========================================

  Dyrektorzy Placówek Oświatowych

  Przypominamy, że:

  Wzór skierowania znajduje się  w zakładce:    „warto wiedzieć – druki do pobrania”.

   

  ============================================


  Badania profilaktyczne pracowników do celów przewidzianych w Kodeksie pracy:

  • skierowanie wystawia pracodawca
  • druk skierowania dostępny w WARTO WIEDZIEĆ / DRUKI DO POBRANIA


  Uwaga !!!


  W dn. 27.12.2008 r. weszła w życie ustawa z dn. 17.10.2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. nr 220 poz. 1416), która stanowi w art. 12 ust.1, co następuje:

  „Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia, o którym mowa w art. 5 ust. 2, zwany dalej „zleceniodawcą”, z podstawową jednostką służby medycyny pracy, zwaną dalej „zleceniobiorcą”.

  Oznacza to, że badania profilaktyczne mogą być wykonywane wyłącznie pracownikom tych zakładów pracy, które zawarły pisemną umowę na świadczenie usług.


  W związku z tym Pracodawców prosimy o:

  • wypełnienie wniosku o zawarcie umowy na świadczenia medyczne (dostępny w: WARTO WIEDZIEĆ / DRUKI DO POBRANIA)
  • kontakt z działem umów - pokój 421, tel. 52 341 94 67 .  Pracownia diagnostyki laboratoryjnej >> Pn-Pt: 7:00-14:00 -(7:00-10:00-pobieranie materiału do badań)szczegóły »
  Pracownia rtg >> Pn-Czw: 7:00-14:00szczegóły »
  Pracownia badań wibracyjnych >> Pn - Pt: 7.00 - 14.00 (rejestracja telefoniczna)szczegóły »
  Pracownia spirometrii >>nieczynne szczegóły »
  Pracownia ekg >> Pn - Pt: 7.00 - 14.00szczegóły »
  Przychodnia Medycyny Pracy >> Pn-Pt: 7-14szczegóły »
  Poradnia Chorób Zawodowych >> Pn - Pt: 7.00 - 14.00szczegóły »
  Pracownia Psychologii Pracy >> Pn - Pt: 7.00 - 14.00szczegóły »
  Pracownia Fizjoterapii (zabiegi) - czynne w godz.: poniedziałek, wtorek - 7:00-18:00, środa, czwartek, piątek - 7:00-17:00szczegóły »
  Poradnia Rehabilitacji (lekarze) >> poniedziałek, wtorek, środa od 8:50-16:25, czwartek 10:25-18:00, piątek 8:50-16:25szczegóły »

  Szczegóły dotyczące : Pracownia diagnostyki laboratoryjnej >> Pn-Pt: 7:00-14:00 -(7:00-10:00-pobieranie materiału do badań)

  Wykaz udzielanych świadczeń:

  ALBUMINA
  AMYLAZA (SUROWICA, MOCZ)
  AMINOTRANSFERAZY (ALAT, ASPAT) 
  APTT (CZAS KAOLINOWO-KEFALINOWY)
  ASO 
  BIAŁKO CAŁKOWITE
  BIAŁKO CRP
  BIAŁKO W MOCZU
  BHCG
  BILIRUBINA CAŁKOWITA 
  CEA
  CHOLESTEROL CAŁKOWITY 
  CHOLESTEROL HDL
  CZAS KRWAWIENIA 
  CZAS KRZEPNIĘCIA 
  ESTERAZA ACETYLOCHOLINOWA 
  ESTRADIOL
  FOSFATAZA ALKALICZNA - ZASADOWA (ALP)
  FSH
  FT 3
  FT 4 
  GGTP
  GLUKOZA WE KRWI
  GRUPA KRWI Z RH
  HEMOGLOBINA GLIKOWANA (HbA1c)
  HBS ANTYGEN
  HBS PRZECIWCIAŁA
  HCV PRZECIWCIAŁA
  INR (WSK. PROTROMBINOWY, CZAS PROTROMBINOWY)
  JONOGRAM (SÓD, POTAS)
  KOPROPORFIRYNY (MOCZ)
  KREATYNINA
  KWAS DELTAAMINOLEWULINOWY
  KWAS MOCZOWY
  LH
  LIPIDOGRAM 
  MAGNEZ - MG 
  MOCZ - BADANIE OGÓLNE
  MOCZNIK 
  MORFOLOGIA KRWI Z PŁYTKAMI
  OB.
  OŁÓW
  POTAS
  PROGESTERON 
  PROLAKTYNA
  PROTEINOGRAM
  PSA 
  RETIKULOCYTY
  ROZMAZ KRWI
  SÓD
  TEST OBCIĄŻENIA GLUKOZĄ 50 mg
  TEST OBCIĄŻENIA GLUKOZĄ 75 mg
  TIBC 
  TSH
  TESTOSTERON 
  TYMOLOWA PRÓBA
  TRÓJGLICERYDY
  WAPŃ
  WITAMINA B12
  WR
  ŻELAZO W SUROWICY
   
  Liczba odsłon 1414226 od 01.03.2008 r.  |  Wszelkie prawa zastrzeżone 1999 - 2021 © - WOMP Bydgoszcz  |  Projekt i wykonanie - ZUE we współpracy z WOMP Bydgoszcz  |  Logowanie