BIP
 
rejestracja
                   

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy


Rejestracja czynna:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 14.30


Rejestracja telefoniczna w godzinach 7:30 - 13:00

tel. 52 341 94 04

tel. 52 341 94 70


 Rejestracja przez internet - e-mail:

!!! UWAGA !!! Aby zarejestrować się drogą elektroniczną (poprzez e-mail) należy w pierwszej kolejności pobrać skierowanie (kliknij tutaj aby pobrać). Następnie wypełnić je i przesłać na poniższy adres e-mail.

rejestracja@womp.bydgoszcz.pl          Badania profilaktyczne uczniów i studentów do celów przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół  ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U.z 2019 r. poz. 1651).
 • skierowanie wystawia szkoła / uczelnia wyższa
 • druk skierowania dla szkoły / uczelni wyższej dostępny w WARTO WIEDZIEĆ / DRUKI DO POBRANIA
 • uczeń w wieku poniżej 18 r.ż. zgłasza się na badanie z rodzicem lub opiekunem prawnym
 • na badanie lekarskie należy zabrać: 
  • dokument tożsamości 
  • dokumentację medyczną z leczenia, jeśli było prowadzone (szpitalne, specjalistyczne)
  • aktualna opinię leczącego neurologa łącznie z aktualnym badaniem eeg w przypadku padaczki

 Prosimy rejestrować się telefonicznie !!!


==========================================

Uwaga!

kandydaci do nauki na kierunku:

 • kierowca mechanik

zgłaszają się na badania profilaktyczne w dotychczasowym trybie - jak pozostali kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych. 

Prosimy o telefoniczne rejestrowanie się.

 

==========================================

Dyrektorzy Placówek Oświatowych

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami w ustawie z dn. 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy / Dz. U. z 2004 r. nr 125 poz. 1317 z późn. zm./, wprowadzonymi ustawą z dn. 06.12.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw / Dz.U. z 2014 poz. 7 art. 2/, badania pełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych nie będą finansowane z budżetu Samorządu Województwa. Zapis art.21a zmienionej ustawy z dn. 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy / Dz. U. z 2004 r. nr 125 poz. 1317 z późn. zm./ stanowi: „ Pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki”.

W związku z powyższym w skierowaniach na badania oceniające możliwość podjęcia lub kontynuowania praktycznej nauki zawodu ,podczas której występują czynniki szkodliwe , uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, należy wyraźnie określać, czy badanie dotyczy:  

·         kandydata do szkoły ponadpodstawowej lub wyższej, ucznia takiej szkoły lub studenta

·         kandydata na kwalifikacyjne kursy zawodowe lub słuchacza kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Wzór skierowania w zakładce:    „warto wiedzieć – druki do pobrania”.

 

============================================


Badania profilaktyczne pracowników do celów przewidzianych w Kodeksie pracy:

 • skierowanie wystawia pracodawca
 • druk skierowania dostępny w WARTO WIEDZIEĆ / DRUKI DO POBRANIA


Uwaga !!!


W dn. 27.12.2008 r. weszła w życie ustawa z dn. 17.10.2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. nr 220 poz. 1416), która stanowi w art. 12 ust.1, co następuje:

„Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia, o którym mowa w art. 5 ust. 2, zwany dalej „zleceniodawcą”, z podstawową jednostką służby medycyny pracy, zwaną dalej „zleceniobiorcą”.

Oznacza to, że badania profilaktyczne mogą być wykonywane wyłącznie pracownikom tych zakładów pracy, które zawarły pisemną umowę na świadczenie usług.


W związku z tym Pracodawców prosimy o:

 • wypełnienie wniosku o zawarcie umowy na świadczenia medyczne (dostępny w: WARTO WIEDZIEĆ / DRUKI DO POBRANIA)
 • kontakt z działem umów - pokój 421, tel. 52 341 94 67 .


Pracownia diagnostyki laboratoryjnej >> Pn - Pt: pobór materiału do badań 7.00 – 10.00; wydawanie wyników do godz. 14.30szczegóły »
Pracownia rtg >> Pn - Pt: 7.00 - 14:00szczegóły »
Pracownia badań wibracyjnych >> Pn - Pt: 7.00 - 14.00 (rejestracja telefoniczna)szczegóły »
Pracownia spirometrii >> Pn - Pt: 7.00 - 14.00 (rejestracja telefoniczna)szczegóły »
Pracownia ekg >> Pn - Pt: 7.00 - 14.00szczegóły »
Przychodnia Medycyny Pracy >> Pn. 7:00 - 16:00, Wt . 7:00-16:00, Śr. 7:00 - 14:35, Czw. i Piąt. 7:00 - 15:15szczegóły »
Poradnia Chorób Zawodowych >> Pn - Pt: 7.00 - 14.00szczegóły »
Pracownia Psychologii Pracy >> Pn - Pt: 7.00 - 14.00szczegóły »
Pracownia Fizjoterapii (zabiegi) - czynne w godz.: poniedziałek, wtorek - 7:00-18:00, środa, czwartek, piątek - 7:00-17:00szczegóły »
Poradnia Rehabilitacji (lekarze) >> poniedziałek, wtorek, środa od 8:50-16:25, czwartek 10:25-18:00, piątek 8:50-16:25szczegóły »

Szczegóły dotyczące : Pracownia rtg >> Pn - Pt: 7.00 - 14:00

 

Pracownia:

 • posiada aparat rtg do zdjęć kostnych oraz ze statywem do zdjęć płucnych firmy PHILIPS MEDICAL o nazwie BUCKY DIAGNOST FS typ SRO 33 100
 • uzyskała wszystkie niezbędne świadectwa i zaświadczenia dopuszczające aparat do eksploatacji
 • wdrożyła system zarządzania jakością ISO w zakresie realizacji zadań diagnostyki obrazowej
Wykaz udzielanych świadczeń:

KLATKA PIERSIOWA - ZDJĘCIE AP
KLATKA PIERSIOWA - ZDJĘCIE BOCZNE
CZASZKA
CZASZKA "URAZOWA" 
JAMA BRZUSZNA 
SIODŁO TURECKIE 
OCZODOŁY
ZATOKI 
ŻUCHWA 
USZY 
INNE ZDJĘCIA GŁOWY
C - KRĘGOSŁUP SZYJNY 
TH - KRĘGOSŁUP PIERSIOWY 
LS - KRĘGOSŁUP LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWY
KOŚĆ OGONOWA 
STAW KRZYŻOWO - BIODROWY
STAWY BIODROWE I MIEDNICA
ŻEBRA 
MOSTEK 
OBOJCZYK
STAW BARKOWY 
STAW BARKOWY PORÓWNAWCZO
STAW ŁOKCIOWY
STAW ŁOKCIOWY PORÓWNAWCZO
STOPA LUB DŁOŃ 
STOPA PORÓWNAWCZO 
DŁOŃ PORÓWNAWCZO 
STAW NADGARSTKOWY 
ZDJĘCIE PALCÓW
STAW KOLANOWY 
STAW KOLANOWY PORÓWNAWCZO
KOŚCI DŁUGIE 
RZEPKA - ZDJĘCIE OSIOWE 
STAW SKOKOWY
KRĘGOSŁUP - WADY POSTAWY
C - KRĘGOSŁUP SZYJNY "CZYNNOŚCIOWE"
C - KRĘGOSŁUP SZYJNY "SKOSY" 
KANAŁY NERWU WZROKOWEGO
KOŚĆ PIĘTOWA
KRĘGOSŁUP SZYJNY AP I BOCZNE

 

 
Liczba odsłon 1219554 od 01.03.2008 r.  |  Wszelkie prawa zastrzeżone 1999 - 2020 © - WOMP Bydgoszcz  |  Projekt i wykonanie - ZUE we współpracy z WOMP Bydgoszcz  |  Logowanie