BIP
 
warto wiedzieć
BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW - UMOWA I WNIOSEK.doc- BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW - UMOWA I WNIOSEK
CENNIK 2024 r..pdf- CENNIK 2024 r.
Instrukcja SSRMZ dla operatora podmiotu sprawozdawczego.pdf- Instrukcja SSRMZ dla operatora podmiotu sprawozdawczego
karta badania profilaktycznego - format A4.pdf- Karta badania profilaktycznego - format A4 (wg załącznika: Dz.U./2010 Nr 149 poz 1002)
karta badania profilaktycznego - format A5.pdf- Karta badania profilaktycznego - format A5 (wg załącznika: Dz.U./2010 Nr 149 poz 1002)
Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej.doc- Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (załącznik 4: Dz.U. z 01.08.2012 poz. 663)
Lekarze_Formularz zgłoszenia podjęcia_zakończenia działalności.doc- Lekarze_Formularz zgłoszenia podjęcia_zakończenia działalności
Orzeczenie Kodeks pracy - 21 22 23.pdf- Orzeczenie Kodeks pracy - 21 22 23
Orzeczenie Kodeks pracy - 31 33 34 35.pdf- Orzeczenie Kodeks pracy - 31 33 34 35
Oświadczenie - pracownik ochrony fizycznej.doc- Oświadczenie - pracownik ochrony fizycznej
Pielęgniarki_Formularz zgłoszenia podjęcia_zakończenia działalności.doc- Pielęgniarki_Formularz zgłoszenia podjęcia_zakończenia działalności
Psycholodzy_Formularz zgłoszenia podjęcia_zakończenia działalności.doc- Psycholodzy_Formularz zgłoszenia podjęcia_zakończenia działalności
Rejestr wydanych orzeczeń do celów Kodeksu pracy.doc- (załącznik 7: Dz.U./1996 Nr 69 poz. 332 po zmianie wprowadzonej przez Dz.U./2015 poz. 457)
Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej.doc- Skierowanie na badania do Poradni Chorób Zawodowych-wzór
Skierowanie na badanie sanitarno-epidemiologiczne.doc- Skierowanie na badanie sanitarno-epidemiologiczne
Skierowanie na badanie lekarskie - wstępne okresowe kontrolne.doc- Skierowanie na badanie lekarskie - wstępne okresowe kontrolne
Skierowanie na badanie profilaktyczne ucznia studenta słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego doktoranta.doc.doc- Skierowanie na badania -wzór
Skierowanie na konsultację do Poradni Chorób Zawodowych.doc- Skierowanie na konsultację do Poradni Chorób Zawodowych (wzór własny)
skierowanie_na_konsultację_psychologiczną.doc- skierowanie na konsultację psychologiczną (załącznik 2: Dz.U./2010 Nr 131 poz. 888)
Sprawozdanie MZ-35A- WZÓR.pdf- Sprawozdanie MZ 35 A - Wzór
Sprawozdanie MZ-35B- WZÓR.pdf- Sprawozdanie MZ 35 B - Wzór
Sprawozdanie- instrukcja MZ-35A.pdf- instrukcja MZ-35A
Sprawozdanie- instrukcja MZ-35B.pdf- instrukcja MZ-35B
Umowa z Listem przewodnim do pracodawcy.pdf- Umowa z Listem przewodnim do pracodawcy
Wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną.doc- Wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną (wzór wg: § 2 ust. 2 Dz.U./2010 Nr 113 poz. 758)
Wniosek o przeprowadzenie badania osoby ubiegającej się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej.doc- Wniosek o przeprowadzenie badania osoby ubiegającej się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej (wzór własny)
Wpis do rejestru lekarzy uprawnionych.doc- Wpis do rejestru lekarzy uprawnionych (wzór własny)
Wytyczne dotyczące wymagań zdrowotnych i zakresu badań profilaktycznych dla wybranych rodzajów prac.pdf- Wytyczne dotyczące wymagań zdrowotnych i zakresu badań profilaktycznych dla wybranych rodzajów prac
Zaświadczenie dla kobiety w ciąży lub karmiącej.doc- Zaświadczenie dla kobiety w ciąży lub karmiącej (wzór własny)
Zaświadczenie dla ochotniczej straży pożarnej.doc- Zaświadczenie dla ochotniczej straży pożarnej (wzór własny)
Zaświadczenie dla ucznia studenta słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodoweg doktoranta.doc- Zaświadczenie- wzór
 
Liczba odsłon 1827262 od 01.03.2008 r.  |  Wszelkie prawa zastrzeżone 1999 - 2024 © - WOMP Bydgoszcz  |  Projekt i wykonanie - ZUE we współpracy z WOMP Bydgoszcz  |  Logowanie